EVLS Plague Pro2018の結果 ローリー・ウィンクラーが2連覇

EVLS Plague Pro2018の結果 ローリー・ウィンクラーが2連覇

久しぶりの更新、ズナリーです。

この1週間は旅行に行っていて更新ができませんでしたが、今日からまたしっかりと更新していきたいと思います。

さて、9月29日にEVLS Plague Pro2018が開催されましたね。

今回はその結果を発表していきたいと思います。

オープンクラスボディビル – ローリー・ウィンクラー

オープンクラスボディビルの優勝は、ローリー・ウィンクラー(Roelly Winklaar)でした!

アーノルドクラシックのオーストラリア大会で優勝してから、かなり調子がいいローリー。

しかし、今回は脚を怪我していたようで、ステージ上で歩く時に少し左足を気遣って歩いているようでした。

そんななかでも優勝してしまうのだから、今年のローリーは本当にすばらしい活躍ですね。

 • 1位:ローリー・ウィンクラー
 • 2位:ナーサン・デ・アーシャ
 • 3位:ルーカス・オスラディル
 • 4位:パベル・ベラン
 • 5位:サムソン・ダウダ

212クラスボディビル – エンジェル・カルデロン・フリアス

212クラスの優勝はエンジェル・カルデロン・フリアス(Angel Calderon Frias)でした。

正直212クラスは、知らない選手ばかりで、優勝した選手も今回はじめて知ったのですが、後輩筋の広がりがすばらしい選手でした。

 • 1位:エンジェル・カルデロン・フリアス
 • 2位:トーマス・タバチア
 • 3位:サミエル・トロウジ
 • 4位:バヒド・バルー
 • 5位:ヴォイテック・コリテンスキー

クラシックフィジーク – オンドレ・クモスタック

View this post on Instagram

Další velký sen se stal skutečností. Sen, moci vystoupit před plnou halou domácího publika. Pamatuju si to jako včera, když jsem byl v publiku na Evls 2015, kde @sadekmilan zahájil svou profesionální kariéru. A tehdy jsem mu skutečně záviděl ty burácející davy, tu podporu. Tehdy vznikl tento sen. Řekl jsem si, že tohle chci zažít. Co tím chci říct? Sny se neplní přes noc. Jsou to roky dřiny. Je to mnoho neůspěchů a těžkých chvil, kterými si kusíš projít a neztratit víru, že jednou toho dosáhneš. A ruku na srdce, mi se ty sny plní poměrně rychle. Jsem si vědom toho, že 3 roky jsou poměrně krátka doba pro tohle! Mnozí lidé, musejí pro své sny makat daleko daleko déle. Takže se nevzdávej, pokud ti něco nevyjde zítra, za měsíc, za rok, nebo za 5 let… věr, dři, setrvej…a doshneš toho!

A post shared by Ondrej Kmostak IFBB PRO (@ondrej_kmostak) on

 • 1位:オンドレ・クモスタック
 • 2位:ミロスラヴ・ユリチェック
 • 3位:フィリップ・ステフロヴィック
 • 4位:サナド・アルサナド
 • 5位:ルカ・ビオロ

プロビキニ – プリシラ・レインバハー

 • 1位:プリシラ・レインバハー
 • 2位:ジェニファー・ロンジッチ
 • 3位:カリーナ・スコウロンスカ
 • 4位:ブリーナ・マルチネス
 • 5位:クリストヴァリナ・パジャレス